مسکونی

منازل مسکونی تنها محیطی هستند که می توان از تمام انواع پرده در آن ها استفاده کرد. بسته به نوع کاربری، استفاده در اتاق خواب، اتاق کار، اتاق پذیرایی و یا سالن های بزرگ منازل، می توان از انواع کرکره ها، پرده های دوبل ، یا شید رول ها استفاده کرد.
 1 2