آشنایی با ما

 • اميرحسين سيف اللهي

  اميرحسين سيف اللهي

  مدير توسعه محصول

  Amir.H@Sayeban.com
 • بانی احسانی

  بانی احسانی

  مؤسس مجموعه سایه بان نو

  bani@blindsbybani.com.au
 • مسعود ملک پور

  مسعود ملک پور

  مدیریت

  masoud@sayeban.com
 • حسن مرتاض هجری

  حسن مرتاض هجری

  مدیریت شوروم شیخ بهایی

  mortaz@sayeban.com
 • افشین وظیفه شناس

  افشین وظیفه شناس

  مدیر مالی

  afshin@sayeban.com
 • شهرام مختاری

  شهرام مختاری

  مدیریت تولید کارگاه ۲

  shahram@sayeban.com
 • مازیار یزدانی

  مازیار یزدانی

  مدیریت تولید کارگاه ۱

  maziar@sayeban.com
 • منوچهر رهبانی

  منوچهر رهبانی

  واحد ارتباط با مشتری

 • مجید ابراهیمی

  مجید ابراهیمی

  اندازه گیری و نصب

 • رضا مولایی

  رضا مولایی

  اندازه گیری و نصب

 • مسعود معظمی گودرزی

  مسعود معظمی گودرزی

  اندازه گیری و نصب

طراحی سایت و سئو توسط کاسپید