نمایشگاه ها

شرکت سایبان نو از آغاز فعالیت های خود سعی در بهبود پیوسته ی عملکرد خود داشت. یکی از این اقدامات، شرکت در نمایشگاه ها و همایش های بین المللی بود تا هر چه بهتر و از نزدیک با مشتریان خود در ارتباط باشد:

اولین نمایشگاه بین المللی صنایع و تجهیزات آشپزخانه، حمام، سونا و استخر
دومین نمایشگاه بین المللی منسوجات خانگی
سومین نمایشگاه بین المللی منسوجات خانگی
دوازدهمین نمایشگاه بین المللی مبلمان منزل و اداری، دکوراسیون و معماری داخلی
سیزدهمین نمایشگاه بین المللی مبلمان منزل و اداری، دکوراسیون و معماری داخلی
پانزدهمین نمایشگاه بین المللی مبلمان منزل و اداری، دکوراسیون و معماری داخلی
شانزدهمین نمایشگاه بین المللی مبلمان منزل و اداری، دکوراسیون و معماری داخلی

تنها تعدادی از نمایشگاه هایی هستند که سایبان نو در آن ها حضور به هم رساند تا موازی با صنعت دکوراسیون پیش برود.