English

پرده پی وی سی عمودی

پرده پی وی سی عمودی

این محصول نمای سنتی را برای شما مجسم می کند. با اندازه های دقیق دارای شکلی که مقاومت هوا را کم کرده و با نور عمودی که ایجاد می کند برای پنجره های عریض و یا عمودی بلند مناسب می باشد.

ویژگی های پرده پی وی سی عمودی

این پرده ها با طراحی در جنس و ساخت با تنوع رنگ و طرح، برای افرادی که به عمر زیاد پرده اهمیت می دهند مورد توجه است.

طراحی سایت و سئو توسط کاسپید