پرده دو مكانيزم ( شب و روز )

پرده دو مكانيزم ( شب و روز )

پرده دومکانیزم از دو پرده مجزا در قالب یک آستری یا همان شید ساده و یک تور ساخته می شود.

ویژگی های پرده دو مكانيزم ( شب و روز )