حضور سايبان نو در هفتمين نمايشگاه بين اللمللي معماري، خانه مدرن و دكوراسيون داخلي

حضور سايبان نو در هفتمين نمايشگاه بين اللمللي معماري، خانه مدرن و دكوراسيون داخلي

سايبان نو، پيشرو در عرضه پرده بالارو، مقذم ميهمانان و بازديد كنندگان محترم را، در هفتمين نمايشگاه بين اللمللي معماري، خانه مدرن و دكوراسيون داخلي گرامي مي دارد.
زمان : 25 الي 28 ديماه 1395
ساعت بازديد : 8:30 الي 16

سالن 35 غرفه E04 - سايبان نو قشم